Saturday, November 15, 2008

Haunted

Ghosts in the fog

Jeg bor i et hus på landet denne helga, helt alene, og jeg tror det spøker her.
Jeg hører rare lyder, dette er et gammelt trehus, så noen av lydene har sin forklaring, men så er det noen lyder jeg ikke kan forklare. Hunden min hører det også, og begynner å bjeffe. Det er også et rom jeg ikke vil gå inn i, og døren til det rommet vil jeg holde lukket. Jeg vet at andre også har hatt litt ubehagelig følelse for det rommet før. Jeg vet også at noen har sett "noen" der inne. Også er det en kjeller... For å si det sånn så har jeg kjellerdøren låst. Det er veldig kaldt her, så jeg fyrer i peisen kontinuerlig. Det som er mest ubehagelig er ikke huset i seg selv, men følelsen av at jeg blir overvåket. Det er noen som ser på meg konstant, jeg bare vet det.
Ute er det tåke, tåke så tykk som vi aldri får i byen. Da jeg skulle ut å lufte hunden tok jeg med meg et kamera, i håp om å fange stemningen. Tåken gjør omgivelsene vakre, men demper ikke akkurat min følelse av at dette stedet er hjemsøkt.

I'm staying at this house on the countryside this weekend, all alone, and I think there's ghosts here. I keep haering strange noises, this is an old wooden house, so some of the sounds has an explanation, but then there's some noises that I can't explain. My dog hears it too, and starts to bark. There's also a room that I don't want to go into, and I prefer to keep the door to that room locked. It's very cold here, so I continously have the fireplace going. What's the most unpleasant isn't the house itself, but the feeling that I'm being watched. There's someone looking at me constantly, I just know it. Outside there's very foggy, a fog so thick that we never see in the city. When I was taking out the dog I brought a camera, in hope of captureing the feeling. The fog makes the suroundings beautiful, but doesn't exactly make this place feel less haunted.


My pictures:A Photographer who I admire a lot, and who has captured the ghostly feeling wonderfully is
Eugenio Recuenco:
4 comments:

marie said...

i absolutely love mr recuenco. he did some great work for loewe... yes, he creates a stunning universe full of poetry and beauty, humor and style.
and i like your blog! i like the variety of issues. great!

Anonymous said...

the pics above are taken by you? They're stunning! The place is stunning! Recuenco is Psanish, as me, btw :)

Carla said...

oh my god these are photos are amazing, I absolutely love them. I have just found your blog. I love it Carla x

HEK said...

Yes, the pictures abowe are taken by me. I was at this very quiet place, and was totally freaking out about the ghosts, ha ha:)