Thursday, December 18, 2008

Oslo is changing

The new architecture


Personlig var jeg meget skeptisk til hele Bjørvika greia. Ikke fordi jeg ikke trodde det kom til å bli fint, men fordi jeg har bodd på østkanten av Oslo, blitt glad i den delen av byen og synes det er trist at rikingene skal ta over hele Oslo. Ikke at jeg har noe i mot rikinger heller, men jeg er glad i mangfold, og områdene øst for Oslo S (Grønland, Gamlebyen, Tøyen osv) er jo de stedene i den lille hovedstaden vår som faktisk har mangfold. Jeg synes egentlig det holder at vestkanten er polert, og der har de jo Frognerparken og Holmenkollen og de dyre leilighetene sine.
På Grønland pleide det å være billige leiligheter, et multikulturellt samfunn med indisk tandoori og studenter og slitte gamle bygårder. Sånn er det jo forsåvidt enda, men man kan allerede se forandringene som sniker seg innpå, takket være den nye operaen. Med ett skøt en hel haug nye betongblokker i været, gamle autentiske hus måtte rives og gamle fasader pusses opp. Og ikke uventet, boligprisene på Grønland øker. Snart har kanskje ikke innvandrerfamilier og studenter råd til å bo der lenger, en etter en blir kanskje de pakistanske stoffbutikkene lagt ned og all tandoorimaten pakket bort, sjarmerende kafeer blir fornyet og hver eneste ledige kvadratmeter fyllt igjen med nye betongbygg. Takket være nye Bjørvika blir gode gamle Oslo like sterilt, pent og kjedelig som resten av byen. Ikke at jeg ikke liker forandring, jeg har også vært og gått tur på operabygget, og jeg ble imponert, det må jeg innrømme. Og selv om jeg skulle ønske jeg kunne fortsette å ha det lille Munch museet for meg selv på Tøyen for alltid, blir nok det nye som skal settes opp i
Bjørvika flott. Også kommer nye Deichmanske bibliotek, en diger park og....visste dere det?.... Ny sentralbanestasjon! Vel ikke helt ny, men den skal bygges om og bygges ut, og nederst på dette innlegget kan dere se tegningene av hvordan det skal bli.
Lille, gamle Oslo forandrer seg.
Hva synes dere om Oslo's nye arkitektur?


Personally I was pretty sceptical to the whole Bjørvika thing. (Bjørvika= area by the sea next to Oslo Central Station and towards the old part of Oslo, where the controvercial new Opera House just have been built). Not because i didn't think it would look nice, but because I have lived on the east side of Oslo, become fond of the area and I think it's sad that the rich people are taking over the whole city. Not that i don't like rich people either, but I like diversity, and the areas east of the Central Station are the places in our little Capital that actually has diversity. I do as a matter of fact think that it's enough that the west side is pollished, and there they have the Viegeland Park (sculpture park) and Holmenkollen (Ski jump) and their expensive apartments. On Grønland there used to be cheap apartments, a multicultural society, with Indian tandoori and students and tired old buildings. It's more ore less still like that, but you can already see the changes sneeking in, thanks to the new opera house. At once a whole bunch of tall concrete buildings came up, old authentic houses had to be torn down and old fasades are being renewed. And not suprisingly, the housing prices are growing. Soon immigrants and students might not afford to live there anymore, one by one the Pakistani fabricshops might be shut down and all the tandoori food remowed, charming cafes will be renewed and every single free square meter fillid in with new concrete buildings. Thanks to the new Bjørvika good old Oslo will become just as sterile, pretty and boring as the rest of the city. Not that i don't like change, I have also taken a walk on the new Opera building, and I was impressed, I must admit. And even though I kind of wish i could keep the little Munch museum to my self at Tøyen forever, I think that the new one that will be put up at Bjørvika will be great. And also the main library will be built there, and a huge park and...did you know?...A new Central Station! Well, not a completely new one, but they are rebuilding and expanding the current station, and you can see the drawings of how it will look at the end of this post.
Little old Oslo is changing.
What do you think about oslo's new architecture?

Here's my pictures of the new Opera House:

You can walk all over the building, and that's when you see how beautiful this house really is. From the roof there's quite a nice view.


Oslo S/ Østbanehallen:

Space group's plans for the new Central Station in Oslo:


Inside

Oustide, by "østbanehallen".

Pictures: Luxigon, Space Group

8 comments:

The Man Who Knew Too Much said...

wow. that are some nice pictures. loving the architecture, very futuristic. I am strange in this, cuz i love classical architecture and interior, but some contemporary design is also appealing to me. depends on the shapes and execution

produit frais said...

Vilken fin blogg du har! Gillar dina bilder verkligen. Tycker att de nya planerna ser ganska futuristiska ut och jag gillare, fast o andra sidan har jag alrig vart i Oslo . .

ANNAN THE NORDIC said...

Fine bilder du har tatt H!
Jeg er litt enig med deg og litt uenig. Jeg er også glad i mangfold, men også like glad i utvikling og fremgang - noe som kommer felleskapet tilgode.

Det som nå gjøres i Bjørvika syntes jeg er utelukkende positivt. Ser man Oslo fra sjøen, slik det har vært, er det rimelig stusselige og det aller styggeste stedet I hele Oslo, har vært nettopp området mellom festningen og ut mot ulvøya.

Nå kommer jo motorveien i tunell under hele området, noe som er veldig positivt. Bjørvika blir et området som både er attraktivt å bo og arbeide i, for ikke å snakke om å bruke fritiden sin i.

Så jeg tror det kommer til å bli meget god stemning der. Dessuten er det positivt for de som bor på Grønland, det vil bli en sterk opprustning av bydelen, noe som mange vil tjene på som allerede har leilighet der. Men de som leier vil nok merke en prisstigning de også.

Dette igjen vil før til at "mangfoldet" flytter andre steder, og skaper "mangfold" der de flytter. Og det er jo akkurat slik byutvikling skal være. Se bare på Grunerløkka, akkurat det samme har skjedd der, og da flytter de ultraurbane bare til nye steder, og spesialbutikker og andre raieteter av alle slag drar etter.

Så jeg er meget stolt av Oslo slik det kommer til å bli jeg. Av bildene du har lagt inn, så er det mye å glede seg til - når hele fjordlinjen er bebygget med bosteder, arbeidssteder, parker, butikker, restauranter, kafeer og forskjellige kulturinstitusjoner.

Så får vi ser, hvor det neste urbane stedet popper opp - nå som Gruneløkka og Grønland er så godt som "stuerene steder" :)

HEK said...

ANNAN: I totally agree with you, change is good, and it will be a very lovely area when it's done. But for me it's a bit sad too, like all change. This is for the better but it means that something will be gone, and the uglyness in that area is actually something that I like. I'm very happy that the highway will be put under ground now, but I'm not to happy about the new tall houses along the sea. But all in all, it's fun to be able to see this grand change:)

Anonymous said...

sv: takk for hyggelig kommentar! :) Er du i finalen til moteblogg08? Så moro! Masse lykke til :D

Ha en fin kveld.

www.maddisin.com

Dominica said...

beautiful and you're pictures are just great !
I agree with "themanwhoknewtoomuch' that the classical is timeless but sometimes contemporary art en (architectural) design can also be very inspiring ...

MR style said...

so modern

Mzansi Madame said...

I live in Grønland, from South Africa and the reason we moved here was for the diversity, Pakistani Vegetable shops and culture.

I agree with you on the prices rising and the poorer store owners suffering, including us! My rent has sky rocketed since the Opera house went up and I never thought of the consequences of the new Oslo S... seems rent will be Kr13000 for a 45 square metre apartment soon.. maybe its time to move back home :)